Blogs frontpage » Burnout » De 7 emotionele symptomen van stress
07/9-14 om 12.06 door: Barbera

De 7 emotionele symptomen van stress

Emotionele Stress 2beinbalance arnhemLangdurige blootstelling aan stress kan verwoestend zijn voor je emoties. Emotionele instabiliteit en humeur schommelingen komen vaak voor. De gevolgen van deze emotionele instabiliteit kunnen groot en divers zijn, zoals bijvoorbeeld ziekte, isolatie en een toename in conflicten. De emotionele symptomen van stress worden niet altijd getoond aan de buitenkant. Ze worden juist vaak naar binnen geuit, richting jezelf. Dit kan er voor zorgen dat het herkennen van emotionele stress symptomen soms wat lastiger is dan het herkennen van fysieke, gedragsmatige of psychologische symptomen.

7 emotionele symptomen van stress

De meest voorkomende emotionele symptomen van stress zijn:

1. Rusteloosheid

Stress kan het erg moeilijk maken om je te ontspannen. Lichaam en geest hebben last van een toename van prikkelingen en het wordt steeds moeilijker om gefocussed te blijven op het huidige moment.

2. Piekeren

Hoewel het een van de meest nutteloze emoties is, hebben de meeste van ons op een bepaald niveau last van piekeren in ons dagelijks leven. Veel mensen kunnen dingen in perspectief blijven zien door hun aandacht te richten op het vinden van een oplossing voor het pieker probleem. Echter, sommige mensen zijn niet in staat om dingen in perspectief te blijven zien. Hoewel een neutrale toeschouwer misschien herkent dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de zaken waarover gepiekerd wordt daadwerkelijk zullen gebeuren, voor de bezorgde mens zijn ze realistisch en zullen ze zeer waarschijnlijk wel gebeuren.

3. Frustratie

Frustratie tolerantie gaat over ons vermogen om te gaan met moeilijke, uitdagende en alledaagse taken. Taken die moeten gebeuren, maar die we misschien niet leuk of prettig vinden. Er zullen maar weinig mensen zijn, als ze er al zijn, die een baan hebben die alleen maar bestaat uit het doen van taken die ze leuk en makkelijk vinden. Mensen met een hoge tolerantie voor frustratie zien in dat deze taken nou eenmaal uitgevoerd moeten worden. Ze zijn instaat deze taken zo efficiënt als mogelijk is uit te voeren.

Mensen met een lage tolerantie voor frustratie beschikken niet over deze vaardigheid. Ze raken snel gefrustreerd, geven snel op en doen er lang over om hun taken af te ronden. Dit leidt weer tot een gebrek aan voortgang en een achterstand in hun werk, wat er weer voor zorgt dat hun stress niveau zich verhoogd.

4. Ongeduldigheid

Gestreste personen ontbreekt het vaak aan de mogelijkheid om te ontspannen en de dingen hun beloop te laten gaan. Ze willen ogenblikkelijk resultaat zien, ongeacht of dat nou mogelijk is of niet.

5. Wrok/afkeer

Anderen succesvol zien zijn, terwijl jij je overal doorheen worstelt is niet iets wat gestreste mensen makkelijk vinden om mee om te gaan. Ze hebben het gevoel dat anderen mensen ook moeten lijden net als zij en dat diegenen die niet lijken te lijden vast niet zo hard werken als zij doen.

6. Boosheid

Gestreste mensen zijn constant geïrriteerd en gespannen. Combineer dit met weinig geduld en een lage frustratie tolerantie en de kans is groot dat boosheid nooit echt ver weg is. Vaak lijkt het alsof ze boos worden om de kleinste dingetjes, terwijl er eigenlijk een opbouw in gebeurtenissen is waar ze niet adequaat mee om gegaan zijn. Het laatste (kleine) ding duwt ze alleen maar over de rand.

7. Hulpeloosheid

Mensen die langdurig last hebben van stress, kunnen mettertijd een gevoel van hulpeloosheid ontwikkelen. Misschien hebben ze al diverse aanpakken geprobeerd om hun situatie te verbeteren, met weinig tot geen verbetering. Dit kan leiden tot het geloof dat er niets is dat ze kunnen doen om hun situatie te veranderen.

Emotionele symptomen van stress zijn soms lastig te herkennen. Ze lijken vaak plotselinge reacties die van korte duur zijn. Dat zijn ze echter maar zelden. Vaak zijn het emoties die zich ontwikkeld en inmiddels verankert hebben als gevolg van een onvermogen om om te gaan met de moeilijkheden van het leven. Bekend zijn met de emotionele symptomen van stress zal jou helpen te herkennen waar jij en anderen mogelijk doorheen gaan. Dit geeft je dan de mogelijkheid om in te grijpen.

Herken je een van bovenstaande symptomen? Ik zou het fijn vinden als je jouw verhaal zou willen delen.