Blogs frontpage » HSP » Verschillende typen HSP-ers, hun uitdagingen en hun gaven.
24/4-14 om 12.13 door: Barbera

Verschillende typen HSP-ers, hun uitdagingen en hun gaven.

HSP hooggevoelig arnhem 2beinbalanceHet is mogelijk dat sommige HSP-ers in meer dan 1 categorie vallen of dat sommige in geen enkele categorie passen. Hieronder een korte uitleg over de verschillende typen HSP-ers, de uitdagingen waar ze mee geconfronteerd worden en de gaven die ze te geven hebben:

De sociaal rechtvaardige/activist HSP
Diep bewogen tot actie door onrechtvaardigheden, of het nu gaat om mensen of om het milieu. Meestal toegewijd aan veel zaken die de menselijke en aardse omstandigheden verbeteren ... bekijkt nieuwe paradigma's voor een nieuwe wereld.
Uitdagingen: overweldigd raken door te veel zaken, het niet vinden van gelijkgestemde steungroepen om mee te werken, het gevoel geïsoleerd te zijn en misschien te snel oordelen over anderen.
Taken: steun zoeken, doelen verstandig kiezen en beseffen dat kleine veranderingen al wel een verschil maken. Burn-out voorkomen.

De HSP fysieke reageerder
HSP-ers welke ongewone fysieke reacties hebben op bepaalde soorten voedsel, geluid, licht en stress. Fysieke reacties zoals allergieën, zweterige handpalmen, nervositeit, misselijkheid, migraine of hoofdpijn.
Uitdagingen: Het creëren, zoeken of vinden van een steunende omgeving die jouw fysieke gevoeligheden eert.
Taken: Het besteden van tijd om te onderzoeken welke triggers er fysieke reacties uitlokken en wat deze reacties verlicht. Accepteren dat niet iedereen deze fysieke reacties zal begrijpen.

De gereserveerde intellectuele HSP-er
Meestal introverte mensen met een scherp intellect. Kunnen arrogant overkomen, terwijl ze dat niet noodzakelijk ook zijn.
Uitdagingen: Manieren en motivaties vinden om intelligentie te ontwikkelen en jezelf en je gave te delen met anderen en de wereld.
Taken: Isolement vermijden en anderen met een "ander" intellect leren accepteren. Om hulp vragen en betrokken raken.

De creatieve/artistieke HSP-er
Dit zijn de HSP-ers die de behoefte hebben hun ideeën en visies te creëren en te manifesteren. Hun medium kan zijn muziek, drama, kunst, ideeën, boeken, poëzie, schilderen etc.
Uitdagingen: Het accepteren, honoreren en begrijpen van het creatieve proces en het vinden van een geschikt medium om dit te uiten.
Taken: Leren hoe je creatieve drang kunt uiten, het vinden van ondersteuning, onderwijs en de tijd om te creëren. Geduld en doorzettingsvermogen.

De HSP genezer
Medische professionals en alternatieve genezers welke ongewoon intuïtief zijn en hun gaven gebruiken om anderen te genezen. Alternatieve genezing kan zijn Reiki, massage, acupunctuur etc.
Uitdagingen: Je gaven accepteren en een manier vinden om die te uiten.
Taken: Het vinden van ondersteuning en aanmoediging van gelijkgestemde personen en het leren vertrouwen op je eigen gaven en deze op de juiste wijze in te zetten.

De gemachtigde priesterlijke adviseur
Dit blijkt uit de energieke, doelgerichte en geestelijke begeleiding in hun leven.
Uitdagingen: Teveel zaken op je schouders nemen en verwachten dat anderen daar blij van worden. Perioden van verlies van het geloof of donkere zielennachten.
Taken: Het vinden van ondersteuning en gelijkgestemde individuelen om mee samen te werken. Burn-out vermijden. Kleine veranderingen accepteren als vooruitgang.

De HSP-er in transitie
Iemand die net ontdekt heeft dat hij hooggevoelig is. Kan zich alleen voelen en onbegrepen of veroordeeld en voelt waarschijnlijk opluchting nu de eigenschap bekend is.
Uitdagingen: Eigen identiteit, her-kaderen, genezen van negativiteit uit het verleden (m.b.t. de hooggevoeligheid). Moet leren grenzen te stellen en een nieuwe zelf te doen gelden.
Taken: De tijd nemen om uit te zoeken wat HSP zijn inhoud, nieuwe grenzen stellen en weerbaarheid oefenen.

De kern probleem HSP-er
De HSP-er die voortkomt uit een getraumatiseerde, problematische of zelf in de steek gelaten jeugd. Kan zelfs op diverse manieren mishandeld zijn geweest.
Uitdagingen; Genezen van trauma's uit het verleden, leren integreren van de HSP eigenschap op een positieve manier.
Taken: Om hulp vragen, toegewijd blijven aan het genezingsproces, nieuwe soorten ondersteuning of vriendschap vinden en/of het vinden van en gemeenschap waar onderdeel van uitgemaakt kan worden.

De introverte intellectuele HSP-er
Iets anders dan 'de gereserveerde intellectuele HSP-er' in de zin dat deze HSP-er zich of aangetrokken voelt tot de wetenschappelijke gebieden van onderzoek (De Denker) of de psycho-spirituele vakgebieden (De Voeler) (of beiden?).
Uitdagingen: Eigen identiteit, her-kaderen en misschien her-aanpassen aan een nieuwe HSP zelf.
Taken: Manieren vinden voor zelfexpressie en het delen van gaven met anderen en de wereld, Isolement vermijden. Anderen die 'anders' zijn dan henzelf accepteren.

De wijze, vrome HSP-er
De Moeder Theresa's van deze wereld. Opperste toewijding om een hogere spirituele roeping te dienen.
Uitdagingen: Het vinden van unieke expressies voor jouw roeping.
Taken: Isolement vermijden, burn-out vermijden. Leren voor jezelf te zorgen.

De Verzorgers en Beschermers van de Jeugd, de Ouderen en de Stervenden
Diegenen voor wie het zorgen voor kinderen, ouderen en stervenden natuurlijk komt. Ze hebben een unieke gave om te zorgen voor diegenen met speciale behoeften.
Uitdagingen: Het vinden van ondersteuning en structuur om unieke zorg te bieden.
Taken: Naast het zorgen en geven aan anderen ook tijd te vinden voor wat anders. Goed voor jezelf zorgen. Leren om 'niet te veel om anderen te zorgen en te geven' - vaak ten koste van zichzelf.

De verharde, onderkende HSP-er
De HSP-er die of zijn gevoeligheid genegeerd heeft of nooit heeft geweten dat hij HSP-er is en wat dat betekend. Kan overkomen als ongevoelig, minachtend of verachtelijk. Meestal niet in staat om in een liefdevolle, wederkerige relatie te zijn. (Misschien herkennen we onze ouders hierin?)
Uitdagingen: Kennis nemen van de karaktereigenschap HSP is al een enorme stap voor de verharde HSP-er.
Taken: Voorkomen dat je verbitterd, ziek, disfunctioneel of verslaafd aan drugs of alcohol wordt. Moedt bereid zijn om passende interventie te vinden om aan het lange proces van genezing te beginnen.

Herken je jezelf in 1 of meer van deze HSP typen, dan zou ik het leuk vinden als je dat hieronder zou willen delen.