HSP Quiz

Twijfel je of je een hoogsensitief persoon (HSP) bent? Doe de quiz en kom erachter! Beantwoord de vraag met ja als in ieder geval een deel op jou van toepassing is. Antwoord nee als de vraag niet echt of helemaal niet van toepassing is op jou.


Check of jij een Hoog Sensitief Persoon (HSP) bent

Doe de quiz!